.....................................من آستارا هستم...................
دوشنبه 23 دی‌ماه سال 1387
این معماری را برای من تفسیر نمایید

 

براستی هرچه فکر کردم نفهمیدم منظور معماران از احداث این طرح چه بود ؟ 

از همه جالب تر اینکه نام ثابت هم پیدا کرده است (میدان لا ؟؟؟؟؟؟) 

اکبر اکسیر عزیز که همیشه به من لطف داشتند در مقاله (آستارای من، سارای من) نوشته اند: 

در میدان ورودی شهر نمادی از سیمان که به طرز ناشیانه ای اجرا شده است اولین زنگ خطر را برای ده ها مهندس پیر و جوان و خوشفکر شهر به صدا در می آورد، تندیسی که با مختصر دقت زیباترین نماد شهر میشد.