.....................................من آستارا هستم...................
دوشنبه 23 دی‌ماه سال 1387
از وبلاگ عمو یادگار

                    

-    در شمالی ترین شهر از شمالی ترین استان این دیار چیزهایی میتوان یافت زیبا ، جذاب... چه میدانم ؟!! عجیب !! 

آهسته رو ... آرام تر ... ببین... بهشت را ببین. بهشتی را که مردمانش به همت ساخته اند.

که بقول معلم راستین قلم ،دکتر شریعتی، :

" بهشت نام باغی در آن دنیای دیگر نیست ، بهشت نام باغی که هست نیست ، بهشت نام باغی هست که در دلهای بهشتی به یاری هم می توانند ساخت."