.....................................من آستارا هستم...................
چهارشنبه 23 بهمن‌ماه سال 1387
برای دوستداران موسیقی

این هم تصنیف مرغ سحر برای دوستدارن موسیقی