.....................................من آستارا هستم...................
دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388
عکس های چهارشنبه سوری

 این تیرگی در تصاویر مه نیست بلکه دود حاصل از انفجار است. 

 

 

 

  

این هم یکی از عزیزان در حال فرار از دست نیروهای انتظامی 

 

  نیروهای انتظامی عزیز هم به جای رسیدگی به هزار معضل و مشکل موجود در شهر ناچار به حضور در این مراسم جهت جلوگیری از شیطنت های کودکانه می شوند.

 

 

گروهی نیز باحفظ هویت اصلی این جشن به زیبایی این مراسم را اجراء نمودند. 

آنچه هنوز از فرهنگ این جشنها باقی مانده به خاطر وجود این عزیزان است.