X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
.....................................من آستارا هستم...................
سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1388
آتش سوزی در جنگلهای ویرمونی

یکی از عزیزان در قسمت نظرات مطالبی به این شرح درج کرده اند:      

 

   

 

 جنگلهای ویرمونی در آتش یغما گران سوخت
انگار تازگیها  قوم مغول وارد ویرمونی شده از هربابت منابع ملی را مورد هجوم قرر داده اند . زبانم لال در قرن بیست ویکم زندگی می کنیم و قو م امروزی  مغول با قوم مغول قرن سیزدهم  زمین تا آسمان فرق دارد . امروز مغولهای مغولستان قومی متمدن  وصاحب فرهنگ می باشند . بی تمدنی وبی فرهنگی ؛ غارت ؛ سوزاندن در ویرمونی خاص قومی بدتر و وحشی تر از قوم مغول قرن سیزدهم می باشد متاسفانه فرماندهان  وسر دستگان این قوم  بعضی ازمسئولین ادارات آستارا از جمله ادارات منابع طبیعی وجنگلداری و محیط زیست می باشد . در تاریخ 15/5/88 در نزدیکی مدرسه ویرمونی  جنگلها را بقصد توسعه زمین عمدا آتش زدند . هکتارها جنگل  توام با انواع جانداران وحوش داخل جنگل در آتش سوخت   ولی در میان مسئولین آب ازآ ب تکان نخورد.  قبلا نیز با همدستی مسئولان محیط زیست خاک ؛ شن وماسه زمینهای سرسبز وزیبای جوار رودخانه در وسعتی زیاد برداشت نمودند بطوری که این عمل موجب ریزش وتخریب هکتارها زمین مساعد واز نظر گردشگری جذاب وسرسبز جوار رودخانه ویرمونی شده و میشود .  مسئولین ادارات منابع طبیعی ومحیط زیست اگردر این تخریب وآتش سوزی دستی ندارند چه جوابی دارند؟
  

 

 

                              

با تشکر از دقت نظر و دلسوزی این عزیز ، اگر بتوانیم چنین مطالبی را به صورت مقاله های مستند (جه بهتر تصویری) در روزنامه های سراسری و جراید آستارا درج نماییم شاید بتوانیم از بروز چنین فاجعه های زیست محیطی در آینده تا حدی جلوگیری کنیم. 

یعنی امیدوارم